עמוד תקנון אתר

 

 

לקוחה יקרה, חשוב לנו מאוד שתהני מהפריטים שרכשת ולכן מובאים להלן תנאי החלפות/החזרות


 
זמני החלפת/החזרת פריטים– עד 7 ימים מיום אספקת החבילה.
 
לא יאושרו החלפות/החזרות על פריטים אשר עברו 7 ימים מיום קבלתם!
 
 החלפות/החזרות יתבצעו רק דרך אתר האינטרנט בשירות הלקוחות

 אין החלפות בחנויות בקניה דרך אתר האינטרנט 

 
 
 
 

 

שימו לב - יתכנו שינויים בהמשך ולכן יש להמשיך לעקוב ❤️ 


 

1. החברה - חברת דיוטי מוטי בע"מ, ח.פ. - 514736776

2. האתר - אתר האינטרנט המשמש כחנות מקוונת ווירטואלית למכירת ביגוד ואביזרי לבוש והנעלה , בבעלות החברה ובניהולה.

3. המוצרים – פריטי הביגוד ואביזרי הלבוש, פריטי הנעלה, תמרוקים ועוד המופיעים באתר והמוצעים למכירה.

4.המשתמש הינו  כל אדם, לרבות תאגיד, אשר רשאי לבצע פעולות באמצעות האתר, בכל כרטיס אשראי ישראלי תקף וכתובת דואר אלקטרוני פעילה.

5.האמור בתקנון כתוב בלשון נקבה מטעמי נוחות בלבד, וכל האמור בו מיועד לנשים וגברים כאחד

6. תקנון זה והוראותיו יחולו על פעולות שיבוצעו ע"י המשתמשת להזמנות ולגלישה באתר ותקנון זה בא להסדיר את היחסים בין החברה לבין הגולשת באתר ו/או המזמינה דרך האתר.

7.תנאי השימוש חלים על השימוש באתר באמצעות מחשב מכל סוג שהוא, טלפון סלולרי מכל סוג או כל מכשיר תקשורת המאפשר גישה לאתר.

8.כל המבצעת הזמנה ו/או רכישה דרך האתר מצהירה, כי עם ביצוע הפעולה היא קראה תקנון זה, וכי היא מסכימה לכל הוראותיו ותנאיו של תקנון זה, וכי לא תהיה לה או למי מטעמה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד האתר ו/או החברה ו/או הנהלת האתר ו/או החברה ו/או מי ממנהליה ו/או עובדיה,

בכל הקשור להוראות והתנאים של תקנון זה.

9. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התקנון מפעם לפעם על פי שיקול דעתה הבלעדי וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת.

10. מחירי המוצרים כוללים מע״מ על פי הדין ואינם כוללים עלויות משלוח ואספקה.

11. הרישומים במחשבי החברה בלבד, יהוו ראיה לאמיתות הפעולות המתבצעות דרך האתר.

12. תמונות המוצרים והאביזרים המוצגים באתר הנן להמחשה בלבד ואינן מחייבות כלל את הנהלת האתר.

13. החברה אינה מתחייבת להחזיק מלאי של כל הדגמים ו/או הבגדים שתמונותיהם מופיעות באתר.

14. החברה עושה ככל יכולתה להציג באתר מידע מדויק אשר משקף את המציאות באופן הקרוב ביותר, יחד עם זה , ייתכנו  אי דיוקים או שגיאות במלל או בתמונות המוצרים ובתיאורם והחברה לא תישא באחריות כל שהיא הנובעת מטעויות אלה ככל שקיימות.

15. החברה תהיה רשאית לעדכן או לשנות את מחירי המוצרים באתר ואת תעריפי המשלוחים מעת לעת ובלא צורך בהודעה מוקדמת. המחיר הקובע למוצר המוזמן ו/או לדמי המשלוח יהיו אלה הנקובים בעת אישור ההזמנה ע"י הלקוחה.

16. החברה תהיה רשאית להציע הטבות שונות או הנחות בעלות המוצר ו/או בדמי המשלוח. החברה תהיה רשאית בכל עת להפסיק מבצעים, הטבות והנחות אלה, להכניס בהם שינויים בלא צורך במתן עדכון כלשהו.

17. רכישת מוצרים באמצעות האתר תתאפשר ללקוחה רשומה אשר הזינה שם משתמש וסיסמא באתר.

18. החברה שומרת לעצמה את הזכות לקיים קשר עם לקוחותיה באמצעות אמצעי תקשורת שונים לרבות דוא"ל. לקוחה המעוניינת להסיר עצמה מרשימת הלקוחות המנויים לדיוור תוכל לעשות כך ע"י  לחיצה על קישור בדוא"ל המופץ ע"י האתר.

19. הזמנה תאושר במידה והמוצר המוזמן זמין במלאי, פרטי הלקוחה תקינים ומלאים ואמצעי התשלום תקין. יחד עם זאת ללקוחה לא תהיה כל טענה /או תביעה בעניין זה בגין כל סוג של נזק ישיר או עקיף אשר נגרם לרוכשת עקב אי זמינות מוצר כשלהו במלאי, גם אם הוצג באתר.

20. החברה רשאית שלא לאשר הזמנה באם הופרו אחד או יותר מהתנאים המצוינים בתקנון זה, באם נעשה באתר שימוש שלא על פי חוקי מדינת ישראל , באם הוזנו פרטי גולשת שגויים במתכוון או שלא במתכוון,

באם בוצעו מעשים הבאים לפגוע בחברה , עובדי החברה או לקוחות החברה או באתר באופן מכוון , או באם אמצעי התשלום נחסם או לא כובד.

21.במידה ואמצעי התשלום לא יכובד או כרטיס האשראי אשר ישמש את הלקוחה לא יהיה בתוקף, תיצור החברה קשר עם הלקוחה להסדרת התשלום או לביטול ההזמנה.

22.החברה או מי מטעמה לא יהיו אחראים לכל נזק ישיר או עקיף שייגרם למזמינה או לצד ג' כתוצאה מרכישה או שימוש באתר שלא על פי הוראות תקנון זה והחברה שומרת לעצמה את הזכות לבטל הזמנה ספציפית באם זו בוצעה שלא על פי הוראות תקנון זה.

23.החברה לא תהיה אחראית לנזק אשר ייגרם למוצר ו/או לרוכשת עקב שימוש לא סביר או מוטעה במוצר הנרכש, או באם נגרם לו נזק מכל סוג עקב אי מילוי הוראות השימוש או הכביסה המתאימים.

24.החברה לא תהיה אחראית לכל עיכוב באספקת מוצרים אשר נקנו באתר , אשר לא נמצאים בשליטתה כגון תקלות טכניות, שביתות, אסונות טבע, תקלות מחשוב ותקשורת ותקלות  מכל סוג שהוא בקרב חברת ההובלות או הגוף המספק את המוצר.

25.זכויות הקניין הרוחני ,זכויות היוצרים, השמות המסחריים, תמונות ודגמי המוצרים שייכים לחברה בלבד. חל איסור מפורש להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור כל פרט מידע הנמצא באתר בלא קבלת אישור מתאים מהנהלת החברה.

26.אין להציג תכנים המופיעים באתר בכל מכשיר או תוכנה חיצוניים בייחוד באמצעי מדיה אחרים, דיגיטליים ושאינם דיגיטליים או בכל כלי או אביזר אחר לרבות שימוש מסחרי או פרסומי.

 ** בכל הזמנה מעל 700 ש"ח יש לשלוח צילום של ת.ז (של בעל הכרטיס) + צילום של 4 ספרות אחרונות של כרטיס האשראי איתו בוצעה הרכישה/לשלוח מייל לשירות הלקוחות שלנו שמאשר את ההזמנה המכיל: שם מלא, 4 ספרות אחרונות של הכרטיס איתו בוצעה הרכישה, ת.ז של בעל הכרטיס.

פרטיות, דיוור ישיר ומאגרי מידע.

27.החברה תשמור את פרטי הנרשמת ולא תמסור אותם אלא במקרים הבאים: באם ימצא צו שיפוטי או על פי דין ו/או באם תארגן החברה את פעילותה במסגרת חברה אחרת או גוף אחרו/או באם תועלה נגד החברה כל טענה או תביעה או הליך משפטי כלשהו

ו/או באם יידרש הדבר לצורך פעילות החברה כגון העברת מידע לספק שירות או גורם אספקה. במקרים אלה לא תהיה כל טענה לנרשמות בקשר למסירת הפרטים והם מוותרים בזאת על כל תביעה או טענה כאמור.

28.החברה אינה אוגרת פרטי כרטיס אשראי ומשתמשת בתקני האבטחה הגבוהים ביותר על מנת לשמור על פרטיות לקוחותיה. יחד עם זאת החברה לא תהיה אחראית לכל נזק כלשהו בעקבות מקרים שאינם בשליטתה בנושא זה.

29.החברה לא תהיה אחראית ביחס לכל תקלה או השפעה של הודעות או קובץ מצורף אשר יישלחו מהאתר על מחשב הגולשת בין אם ייטען לנזק ישיר או עקיף עקב השפעה כזו .

30.החברה משתדלת לספק מוצרים איכותיים בזמן האספקה המוגדר בהמשך לתקנון זה , במידה ומתעוררת כל שאלה ו/או הבהרה ו/או בירור ניתן לפנות ישירות לשרות הלקוחות של החברה במייל: hi@dutymoti.co.il

 

משלוחים ואספקה:

31.אספקת המוצרים מבוצעת באמצעות חברת שליחויות / איסוף מסניפי הרשת. באיסוף ההזמנה יש להציג ת.ז ואת כרטיס האשראי ממנו בוצעה הרכישה.

32.אפשרויות השילוח וסכום דמי המשלוח יופיעו בסיום תהליך ההזמנה וייגבו בעת התשלום.

33.חברת שליחויות – ההזמנה תגיע ליעדה תוך 3-5 ימי עסקים, חברת השליחויות תיצור קשר עם המזמינה לתיאום מראש.

34.ימי העסקים הינם: ראשון, שני, שלישי, רביעי, חמישי. | שישי - שבת וערבי חג או חצאי ימים אינם ימי עסקים. 

35.איסוף עצמי מסניפי הרשת – ההזמנה תגיע לסניף תוך 3-5 ימי עסקים , באיסוף ההזמנה יש להציג ת.ז ואת כרטיס האשראי ממנו בוצעה הרכישה.

36.החברה לא תיהיה אחראית על עיכובים של חברות השילוח השונות .

37.האפשרות להזמין מהאתר מוגבלת לאזורים, בהתאם למפת אזורי החלוקה של חברת המשלוחים.

38.מועדי האספקה המפורטים חלים על פריטים הנמצאים במלאי בלבד.

 

ביטול עסקה ומדיניות החזרת/החלפת מוצרים

39.ביטול טרם שליחת המוצר ללקוחה אינו כרוך בחיוב נוסף , עלות ההזמנה בתוספת דמי המשלוח יוחזרו ללקוחה במלואם. במידה של ביטול הזמנה שיצאה לחברת השליחויות יבוצע חיוב מלא על עלות השילוח.

40.במקרה של ביטול עסקה לאחר שנשלח המוצר אל המזמינה, על המזמינה לבצע החזרה באחת מהדרכים הבאות: החזרה לאחד מסניפי הרשת או החזרה באמצעות שליח עד הבית. במידה ואת מעוניינת לבצע החזרה או החלפה לפריט יש ליצור קשר במספר 03-6218787.

41. במקרה של החלפה - באפשרותך לבצע הזמנה חדשה באתר עם הפריט אותו תרצי במקום או בנוסף ולרשום בהערות ההזמנה החדשה "מחזירה פריטים מהזמנה קודמת" (במקרה כזה אנו נחייב אותך בעלות משלוח של הזמנה רגילה).

במקרה של החזרה - שליח יגיע לאסוף את הפריטים תוך 3 - 5 ימי עסקים, כאשר העלות היא 20 ש"ח והיא תנוכה מערך הפריט. (הזיכוי יהיה פחות עלות השליח שהיא 20 ש"ח).

42.במידה ולקוחה תרצה לבצע החלפה היא תוכל לעשות זאת בתוך 14 ימים מיום קבלתו . 

43.במידה ולקוחה תרצה לקבל זיכוי כספי היא תוכל לעשות זאת בתוך 14 ימים מקבלתו.

* החזר כספי מותנה בכך שעלות הפריט (פריט בודד) היא מעל 50 ש"ח.

* הלקוחה תקבל זיכוי כספי בניכוי 5% או 100 ש"ח (הזול מביניהם), במידה ותבחר באפשרות של זיכוי לאתר- הזיכוי יתבצע ללא ניכוי.

* מוצרים שנמכרו בסייל/הורדת מחיר - ניתן להחזיר עד 7 ימי עסקים.

* במידה ולקוחה רכשה באמצעות כרטיס דואר - ניתן לקבל זיכוי לאתר בלבד.

44.את הזיכוי ניתן לקבל בחנויות הרשת או לאחר שהפריטים מגיעים חזרה מחברת השליחוית (תוך 3 - 5 ימי עסקים).

45.השובר / הזיכוי יינתן רק על עלות הפריט ולא על עלות המשלוח (בניכוי 20 ש"ח).

46.במידה ובוצעה רכישה של פריט המשתתף בהנחה/הטבה מסוימת ינוכה הזיכוי מערך ההטבה.

47.במידה ולקוחה תבחר בזיכוי לאתר / לחנות - תוקף הזיכוי הינו לשנתיים. 

48.בהוראת משרד הבריאות: אין אפשרות להחזיר / להחליף פריטים אלו: הלבשה תחתונה ובגדי ים.

49.עקב עומס חריג של הזמנות באתר בימים מסוימים ייתכנו חוסרים של פריטים מסויימים בחלק מההזמנות - אנחנו נדאג לבצע זיכוי כספי באופן אוטומטי. 

50.הנהלת האתר/הסניף יהיו בעלי שיקול הדעת הבלעדי בעניין מצב המוצר המוחזר.

51. הוראות כביסה: יש להפריד את הפריטים, לכבסם באופן ידני, במים קרים וללא סחיטה.

52. מחירי הפריטים לא תמיד תואמים במלואם בכל סניפי הרשת וזה תלוי בזמינות של מלאי, מתחרים ומשתנים נוספים. אנחנו עושים את מירב המאמצים כדי להיות הכי זולים שניתן.

53. הצבע והמידה הקובעים הם אלו התפורים על הבגד עצמו ולא התווית עם הברקוד.

54. בתקופות של עומס חריג (סייל, חודש נובמבר ודצמבר העמוס בחגיגות קניות ברשת) זמני האספקה יכולים להתארך לעד 7 ימי עסקים, בנוסף גם זמני ביצוע זיכויים יכולים להתארך.

 

מרכז לוגיסטי - המנור 1 ת"א | משרדים: דרך פעמי השלום 18 אילת.